TASUTA TRANSPORT PAKIAUTOMAATI!

1. Üldiste tingimuste kehtivus

1.1.Üldised tingimused kehtivad Annona Gem OÜ klientide (edaspidi Klient) ja Annona Gem OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Üldised tingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3.Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Annona Gem OÜ vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ning Annona Gem OÜ OSTUINFO juhend ning KAUBA TAGASTAMISE tingimused

1.4. Annona Gem OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.imgfashion.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Annona GEM OÜ ja Klient soovivad kaubelda kodulehekülje .www.annona.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Annona Gem OÜ koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud tingimustega ja on nendega nõus.

2. Annona Gem OÜ hinnakiri

2.1. Annona.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Kauba kohaleteoimetamine maksab olenevalt kohaletoimetamise viisist,  mille valib Klient.

2.2.1.SmartPOST pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2,79 EUR.

2.2.2.Post24 pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2.59.-

2.2.3.Eesti Posti vahendusel Eesti Vabariigi piires(standardpakina) – 3 EUR.

2.2.4.Eesti Posti vahendusel välismaale I tsoon (tähitud maksikirjana) – 14 EUR.

2.2.5.Eesti Posti vahendusel välismaale II tsoon (tähitud maksikirjana) – 18 EUR.

2.3.   Kõik Annona.ee tootehinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.4. Annona Gem OÜ jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tootel enne muudatuse jõustumist.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on vajutanud nupule “Lisa ostukorvi.”

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Esita tellimus.”

3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, kas Saaja andmed on korrektsed.

3.7. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendile e-mailile ettemaksuarve, mille tasumiseks on aega 2 kalendripäeva.

3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud Annona Gem OÜ arvelduskontole soovitavalt 100% ulatuses, kuid mitte vähem kui 50% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast.

3.9. Klient võib soovi korral saada pikemat maksetähtaega kui 2 kalendripäeva. Vastavast soovist tuleb teavitada tellimust vormistades “Lisainfo” vahendusel või kirjutada gem [aT] annona.ee. Maksetähtaega võib pikendada Kliendi poolt soovitud kuupäevani, kuid mitte kauemaks kui 14-päevaks. Tellimus väljastatakse pärast ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist Annona Gem OÜ arveldusarvele. Kui tellimuse eest ei tasuta kokkulepitud tähtaja jooksul,tühistatakse tellimus ning raha tagastatakse arveldusandmetele, kust laekus broneerimistasu.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile ettemaksuarve, mille tasumiseks on aega 2 kalendripäeva.

4.3. Ostu vormistades saab Klient valida mitme kohaletoimetamisviisi vahel. Valides SmartPOSTi 2.79€ ,Post24 2.59 ning Eesti Posti 3€-se kohaletoimetamisviisi, saadetakse arve täissummas ning tasuda tuleb 100% arvel näidatud summast. Samuti on võimalik pakki tellida välisriiki (I tsoon 14€ ; II tsoon 18€) või tulla kaubale ise järele (Tallinnas sukoht kokkuleppel). Lunapaki (6€) puhul palume eelnevalt ühendust võtta gem [aT] annona.ee.

5. Toodete kohaletoimetamine

5.1.Pärast Lepingu jõustumist postitatakse pakk Kliendile 14 tööpäeva jooksul.

5.2.Kliendil on võimalik valida 7 kohaletoimetamise viisi vahel:

5.2.1.SmartPOST (pakke- ja saatekulud 2,79 EUR)

5.2.2.Eesti Post (pakke- ja saatekulud 3 EUR)

5.2.3.SmartPOST lunapakk (pakke- ja saatekulud 6 EUR) (vajalik eelnevalt e-maili teel ühendust võtta)

5.2.4.Eesti Post välismaale I tsoon (pakke- ja saatekulud 14 EUR) – Euroopa riigid

5.2.5.Eesti Post välismaale II tsoon (pakke- ja saatekulud 18 EUR) – kõik ülejäänud riigid

5.2.6.Tulla ise kaubale järgi (pakke- ja saatekulud 0€)

5.3.Kui kaup on Annona Gem OÜ poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-mailile staatuse muutusest teavitav kiri. Samuti muutub Kliendi staatus annona.ee lehel Kasutajakonto all, kui ost sooritati lehele sisse logituna.

6. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

6.1.Kliendil on õigus pärast tellitud toodete eest ülekande sooritamist, kuid enne toodete väljastamist Annona Gem OÜ poolt, oma tellimus tühistada. Sellest tuleb teavitada gem [aT] annona.ee vastavasisulises avalduses. Ettemaks tühistatud tellimuse eest kantakse tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Annona Gem OÜ-ni.

6.2. Annona Gem OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud Annona Gem OÜ arvelduskontole 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-mailile meeldetuletuskiri. Kliendi e-mailile saadetakse tühistuse kohta teavitus.

6.3.Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada. Toote tagastamisest tuleb Annona Gem OÜ-d enne postitamist teavitada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates info oma andmete ja arve numbriga aadressile gem [aT] annona.ee. Tagastus tuleb Annona Gem OÜ-le toimetada 30 päeva jooksul alates tagastuse teavituse ärasaatmisest.

6.4.Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja muul viisil kahjustamata (sh graveerimata). Tagastus tuleb teha SmartPOSTi või Eesti Posti tähitud maksikirja vahendusel. Eesti Posti puhul on keelatud pakk tagastada lihtpakiga. Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Annona Gem OÜ-ni. Annona Gem OÜ tagastab Kliendile lisaks toote summale ka tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

6.5.Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 euro ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.6.Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada teise kauba vastu, tasub Klient vaid 10 euro ulatuses tagastuskulu. Uue toote postitamise kulud kannab esimesel korral Annona Gem OÜ.

6.7. Juveelitooted (sh kellad) kuuluvad tagastamisele peale spetsialisti (juveliiri, kellassepa) kinnitust, et toodet pole kasutatud.

6.8.Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu Annona Gem OÜ.

6.9.Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, ei ole kaubamüüjal kohustust kaupa tagasi võtta.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@imgfashion.eu järgneva infoga:

7.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

7.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

7.3.3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

7.3.4. Annona Gem OÜ-le esitatav nõue;

7.3.5. tellimuse number

7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Annona Gem OÜ-lt tasuta toote parandamist.

7.5. Annona Gem OÜ ei vastuta:

7.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.6. Toote nõuetele mittevastavuse ja pretensiooni esitamise kohta võib lähemalt lugeda KAUBA TAGASTAMINE alt.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Annona Gem OÜ vastutab Kliendi ees Annona Gem OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab Annona Gem OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Annona Gem OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

9. Muud tingimused

9.1. Annona Gem OÜ kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.Annona Gem OÜ ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Annona Gem OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Annona Gem OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10. Lisainfo

10.1.Kõik küsimused, soovid ning ettepanekud on teretulnud gem [aT] annona.ee ning vastame 1-2 tööpäeva jooksul.

×
×

Cart